kuumasinkityt.fi portaali poistuu 31.1.2020 - tarjouspyynnöt jatkossa petri (at) abpolar.ee

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE


1. Rekisterinpitäjä
Nordmaja OÜ, C/O Lembitu E Kinnisvara OÜ, Tuuliku tee 4C, 10621 Tallinn, EESTI

2. Rekisterin nimi
nordmaja.com:n asiakasrekisteri / Suomi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
nordmaja.com:n asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään nordmaja.com:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

nordmaja.com:n asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille. nordmaja.com käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja oman tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostoskäyttäytymiseen liittyvät tottumukset.

4. Rekisterin tietosisältö:
Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä.

Rekistereiden muodostuminen:

1. Kauppapaikan tilauksista kerättävät yhteystiedot:
Tilauksen yhteydessä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti.

2. nordmaja.com -kauppapaikan kanta-asiakastiedot:
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt nordmaja.com:n rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat sukunimi, etunimet, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

3. nordmaja.com:n uutiskirjeen tilaustiedot:
Tilatessa uutiskirjettä pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.

4. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot:
Luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

5. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot:
Tiedot nordmaja.com:n asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas joko:

1) rekisteröityy nordmaja.com:n kanta-asiakkaaksi kauppapaikassa

2) osallistuu nordmaja.com -kauppapaikassa olevaan kilpailuun/arvontaan

3) tilaa nordmaja.com -uutiskirjeen tai

4) tilaa tuotteita nordmaja.com -kauppapaikasta

7. Rekisterin suojaaminen
nordmaja.com säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Lisäksi kauppapaikka on HTTPS-suojattu.

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) -yhteys on suojattu yhteys, jonka väärinkäyttö tai luvaton seuraaminen on lähes mahdotonta. HTTPS - yhteydessä tieto kulkee salattuna, joten esim. käyttäjätunnukset tai salasanat eivät voi joutua vääriin käsiin. Netrauta.fi-kauppapaikan HTTPS - yhteys on suojattu SSL-menetelmällä. Tämän tekniikan avulla varmistamme, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä kauppapaikkamme ja asiakkaamme välistä tiedonsiirtoa.

8. Tietojen luovutus ulkopuolisille
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tietojen luovutus ulkomaille
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Eestin ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että niitä pyytää nordmaja.com -palvelusta Nordmaja Suomi Tmi.